30 września 2014 r. Mamy godzinę 13:46.

Strona główna

Tydzień z Ewangelią
Wspólnota Emaus z Bestwiny będzie towarzyszyła nam w Tygodniu z Ewangelią oraz poprowadzi Seminarium Odnowy Wiary.

Niedziela 28.09.2014
Niedziela ewangelizacyjna.

Poniedziałek 29.09.2014
Koncert ewangelizacyjny Zespołu Allegro - godz. 19:00

Wtorek 30.09.2014
Msza Św. z modlitwami o uzdrowienie duszy i ciała - godz. 19:00

Od Piątku 03.10.2014
Rusza seminarium odnowy wiary w Pisarzowicach.
Zaproszenie na Niedzielę poświęconą nierozerwalności małżeństwa i wierności małżeńskiej.

Zapraszamy 5-tego października na Mszę Św o 8:30 , 10:00 oraz 11:30 poświęconą nierozerwalności małżeństwa , wierności przysiędze małżeńskiej i kryzysom małżeńskim.
O nierozerwalności małżeństwa mówi bowiem Bóg w Ewangeli Św Marka roz10 : „…dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem . A tak już nie są dwojgiem lecz jednym ciałem . Co więc Bóg złączył tego niech człowiek nie rozdziela”.
Będziemy gościć krajowego duszpasterza trudnych małżeństw ks Pawła Dubowik z Nysy oraz wspólnotę trudnych małżeństw Sychar, usłyszymy też świadectwa małżonków trwających w wierności małżeńskiej . Po południu w salce przykościelnej odbędzie się otwarte spotkanie na które zapraszamy wszystkich chętnych : samotnych małżonków, małżeństwa będące w kryzysie , małżonków po rozwodzie a także szczęśliwe małżeństwa.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa.
Rodzinna pielgrzymka Chóru Parafialnego z Pisarzowic do Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach
W dniu 13 września 2014 r. członkowie Chóru Parafialnego przy Parafii św. Marcina w Pisarzowicach wraz z członkami swoich rodzin, udali się w pielgrzymce do Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach koło Krakowa.
W pielgrzymce uczestniczyło 59 osób, w tym 20 dzieci, których rodzice śpiewają w chórze. Pielgrzymce przewodniczył ks. Proboszcz Janusz Gacek.
Miejscem docelowym pielgrzymowania było Regionalne Sanktuarium Męki Pańskiej w Imbramowicach, które znajduje się na terenie diecezji kieleckiej. Jest to miejsce szczególnego kultu Pana Jezusa Cierpiącego w łaskami słynącym obrazie. Opiekunami miejsca czci Jezusa Cierpiącego są Siostry Norbertanki od św. Norberta (dwa domy zakonne w Polsce: Imbramowice i Kraków – Salwator), znane z pobytów w Pisarzowicach w sprawach powołań zakonnych i kwest.

O godzinie dziewiątej przed cudownym obrazem ks. Proboszcz odprawił Mszę Św. w intencji członków chóru i ich bliskich. Wszyscy modlili się i prosili o błogosławieństwo Boże w działalności dla parafii w nadchodzącym po wakacjach nowym okresie pracy chóru. Bardzo refleksyjne słowa homilii ks. Proboszcz i wystąpienie Siostry Opiekunki, dotyczące sensu cierpienia Pana Jezusa za człowieka przedstawionego w cudownym imbramowickim wizerunku, a także poświęcone potrzebie wybaczania innym zostały przyjęte, zapamiętane i głęboko pozostaną w sercach wszystkich uczestników Mszy Św.

Spotkanie z Siostrami przy kawie, herbacie i słodyczach w klasztornej rozmównicy, stały się okazja do poczucia ducha i atmosfery życia zakonnego, szczególnie dla najmłodszej części pielgrzymów.

Część rekreacyjno-wypoczynkowa pielgrzymki rozpoczęła się od południa, od pobytu w miejscowości Podzamcze w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej i zwiedzania ruin zamku Ogrodzieniec. Dwie i pół godziny to za mało czasu aby zobaczyć co ciekawe na zamku i poznać jego historię. Przy wspaniałej pogodzie i rozległych widokach, podziwialiśmy wspaniałą architekturę jednego z zamków „Orlich Gniazd”. Okres historyczny funkcjonowania twierdzy od XII wieku do czasów współczesnych, w niezwykle ciekawy sposób przedstawił miejscowy przewodnik Pan Jaś.

W czasie gdy dorośli zwiedzali zakamarki obronnej fortecy, dzieci korzystały z rekreacji i rozrywki na wolnym powietrzu. Potężna budowla zamku wzbudziła u nich zainteresowanie, ale nie tak duże jak Park Doświadczeń, Tor Saneczkowy, Park Miniatur, znajdujące się również w Podzamczu – obok murów obronnych. Tor saneczkowy, huśtawki, zjeżdżalnie, dmuchane zamki – to była najlepsza zabawa.
Wirujący krater, wirujący cylinder, dzwony rurowe, trzy wahadła, platforma obrotowa, to stanowiska w parku doświadczeń, które cieszyły i dawały poznać równocześnie jak działają podstawowe prawa fizyki, czasem tak niezrozumiałe.

Pora obiadu i kolacji miały miejsce w gospodarstwie agroturystycznym w Czernej. To dalszy ciąg rekreacji sobotniej, w bardzo cichym i spokojnym zakątku obok Krzeszowic. Miejsce to jest znane uczestnikom pielgrzymek rowerowych z Pisarzowic do Częstochowy. Rozgrywki sportowe, jazda konna, malowanie w plenerze oraz twarzy, to zabawy dzieci z dorosłymi. Wieczór biesiadny przy ognisku zakończył część wypoczynkowa pielgrzymki.

Duchowo wzmocnieni, z siłami i chęcią do pracy a także wypoczęci i zadowoleni, wróciliśmy późnym wieczorem do Pisarzowic.

Pielgrzymkę zorganizowali Państwo Anna i Jarosław Tora.

Dziękujemy

Krystyna i Stanisław PirógParafialne Dożynki
14 września w naszej przeżywaliśmy Parafialne Dożynki, czyli święto dziękczynienia za ukończenie żniw i prac polowych. Dziękujemy Kole Gospodyń Wiejskich, rolnikom, pszczelarzom i panu Sołtysowi, za przygotowanie uroczystości.
Projekt architektury wnętrz prezbiterium kościoła w Pisarzowicach
Parafialne konto bankowe: 04 8120 0003 2001 0026 9452 0001 (Bank Spółdzielczy w Kętach)
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby – tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne.

(Ks. Piela – Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
IV. Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach