02 kwietnia 2015 r. Mamy godzinę 06:20.

Strona główna

Wielki Tydzień w Pisarzowicach
2.04.2015 - Wielki Czwartek
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Czuwanie w Ciemnicy do godz. 21.00

3.04.2015 - Wielki Piątek
Od godz.7.00 czuwanie modlitewne w Ciemnicy, kaplica nad zakrystią
15.00 – Godzina święta (Koronka do Miłosierdzia Bożego)
18.00 Liturgiczne obrzędy Wielkiego Piątku

Nocne czuwanie przy Bożym Grobie:
21.00 Młodzież
23.00 Droga Krzyżowa
24.00 Czerwonka, Pasieki, Pańska
1.00 ul. Szkolna i przyległe, Kolonia
2.00 ul. św. Floriana, Nadbrzeżna, Jazowa, dz. Sąsiedzi
3.00 dz. Nad Stawami, Górna Wieś, ul. Bielska powyżej kościoła
4.00 ul. Bielska i przyległe poniżej kościoła
5.00 Czernichów
6.00 Harszówki
7.00 Róże, Apostolstwo Dobrej Śmierci

4.04.2015 - Wielka Sobota
Całodzienna modlitwa przy Bożym Grobie
Poświęcenie pokarmów wielkanocnych: godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00.
18.00 Liturgia Paschalna, Procesja Rezurekcyjna

5.04.2015 - Niedziela Wielkanocna
Msze św. (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 )

6.04.2015 - Poniedziałek Wielkanocny
Msze św. (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00)
Niedziela Palmowa
W Niedzielę Palmową, w Kościele katolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: "Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". Od 1986 r. w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży na poziomie diecezjalnym.
Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży
13 marca w naszej parafii miała miejsce Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży.
"Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie" - to napis, który widnieje na Krzyżu ŚDM. Słowa te wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży 22 kwietnia 1984 roku. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku Ojciec Święty Franciszek przekazał Krzyż delegacji młodzieży z Polski, który wraz z kopią ikony Matki Bożej Salus Populi Romani pielgrzymuje po naszej ojczyźnie.
Projekt rzeźby pamiątkowej poświęconej św. Janowi Pawłowi II
W pięćdziesiątą rocznicę starań o budowę świątyni w Pisarzowicach
W dziesiątą rocznicę odejścia do domu Ojca
W pierwszą rocznicę kanonizacji
W Roku Jana Pawła II ogłoszonym uchwałą Sejmu RP
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby – tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne.

(Ks. Piela – Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
IV. Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach