26 maja 2015 r. Mamy godzinę 15:24.

Strona główna

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
Najuroczystszą chwilą w życiu moim to chwila, w której przyjmuję Komunię świętą.

Św. s. Faustyna


W niedziele Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 17 maja w naszej parafii odbyła się piękna Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. 79 dzieci, które dzień wcześniej przyjęły sakrament Spowiedzi, po raz pierwszy przyjęło do swojego serca Pana Jezusa. Podczas popołudniowego nabożeństwa dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i otrzymały pamiątkowy obrazek.
VII Parafialna Wędrówka Górska "Śladami św. Jana Pawła II" - Błatnia
Błatnia to szczyt w Beskidzie Śląskim o wysokości 917 mnpm, w paśmie Klimczoka nad malowniczą Doliną Wapienicy. Usytuowany pomiędzy Wapienicą, Jaworzem i Brenną.
Szlak którym będziemy wędrować ks. Karol Wojtyła przemierzał w lipcu i wrześniu 1954 r. Przez Błatnią przechodził sześć razy w tym jeden raz zimą na nartach. W tutejszym schronisku nocował dwa razy, natomiast jeden raz odprawiał poranną Mszę św. obok schroniska przed dalszą wędrówką.
Zapraszam wraz z ks. proboszczem Januszem Gackiem na zdobycie kolejnego szczytu na Szlakach Papieskich. Na trasie którą pójdziemy znajduje się wiele ciekawych historycznych miejsc, ze szczytu Błatni rozpościerają się widoki na Beskid Śląski, Żywiecki i Pogórze Śląskie. Jest to również fragment Beskidzkiej Drogi św. Jakuba ze Szczyrku do Frytka Mistka w Czechach. Na Małej Cisowej znajduje się mała murowana kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej przy której odmówimy nabożeństwo majowe. Kapliczka poświęcona jest św. Janowi Pawłowi II. Wybudowana została w kilka miesięcy po wyborze ks. kard. Karola Wojtyły na papieża.
Zaproszeniem na naszą wędrówkę niech będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane w czasie jednej z wypraw górskich "W górach milknie bezładny zgiełk miasta, panuje cisza bezmiernych przestrzeni, która potrzebna jest człowiekowi wyraźniej usłyszeć wewnętrzne echo głosu Boga. Patrząc na szczyty, ma się wrażenie, że ziemia wznosi się ku górze, jak gdyby pragnęła dotknąć nieba, człowiek widzi w tym niejako wyjaśnienie własnego dążenia do transcendencji i nieskończoności". Natomiast ks. kard. Stanisław Dziwisz zachęca do wędrówki szlakami papieskimi słowami - "Idźmy śladami Jana Pawła II do celu, którym jest Jezus Chrystus. Odnajdźmy na Szlakach Papieskich samych siebie".

Bogdan Pudełko

VII Parafialna Wędrówka Górska "Śladami św. Jana Pawła II" w Beskid Śląski na Błatnią 917 mnpm w dniu 30.05.2015 r.
Program:
- godz. 6.50 zbiórka przy kościele.
- godz. 7.00 Msza św.
- po Mszy św. wyjazd z Pisarzowic do Jaworza Nałęża.
- przejście piesze - Jaworze Nałęże - Łazek - Czupel - Mała Cisowa, przy kapliczce Matki Boskiej Częstochowskiej nabożeństwo majowe - Wielka Cisowa - Błatnia schronisko PTTK (czas przejścia ok. 2 godz.).
- w schronisku odpoczynek (ok. 2 godz.), posiłek (kiełbasa z grilla, herbata), dla dzieci konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II i Beskidzie Śląskim oraz konkurs rzutu lotką.
- przejście piesze - schronisko Błatnia - Błatnia szczyt - Przeł. Pod Przykrą - Przykra - Wysokie - Palenica - Wapienica Zapora (czas przejścia ok. 2 godz.).
- wyjazd z Wapienicy Zapory do Pisarzowic (przyjazd ok. godz.17.30).
Koszt wycieczki - 28 zł
Zapisy do dnia 26.05.2015 r. (ilość osób ograniczona) u Bogdana Pudełko ul. św. Floriana 10 tel. 697949298. Przy zapisach proszę o podanie adresu i nr PESEL wymaganych do ubezpieczenia (nie dotyczy osób które uczestniczyły w poprzednich wędrówkach)
Uczestnicy wycieczki proszeni są o:
- ubranie stosownego obuwia do górskiej wędrówki.
- zabranie ze sobą peleryny lub kurtki przeciwdeszczowej bez względu na pogodę.
- zabranie posiłku na czas wędrówki.
- osoby niepełnoletnie chcące uczestniczyć w wycieczce bez rodziców lub opiekunów, proszone są o pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w wycieczce - druki do pobrania przy zapisach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

maj Nabożeństwa majowe
Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych, nazywanych "majówkami". Jeszcze dziś przejeżdżając w majowy wieczór przez polskie wsie można usłyszeć pieśni maryjne.

Nabożeństwa majowe w naszym kościele każdego dnia po Mszy św. o godz. 18.00
Niedziela Powołań
W IV Niedzielę Wielkanocną przypadającą w tym roku 26 kwietnia, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, Kościół na całym świecie obchodzi 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W naszej parafii gościliśmy diakona i kleryka z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Oni to prowadzili spotkania z dziećmi, młodzieżą i grupami modlitewnymi, przedstawiając swoją drogę powołania i prosząc o modlitwę w intencji powołań.
Projekt rzeźby pamiątkowej poświęconej św. Janowi Pawłowi II
W pięćdziesiątą rocznicę starań o budowę świątyni w Pisarzowicach
W dziesiątą rocznicę odejścia do domu Ojca
W pierwszą rocznicę kanonizacji
W Roku Jana Pawła II ogłoszonym uchwałą Sejmu RP
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby – tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne.

(Ks. Piela – Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
IV. Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach