23 kwietnia 2014 r. Mamy godzinę 18:21.

Strona główna

zyczenia Świąteczne Życzenia
"Od dwudziestu wieków Kościół przekazuje światu świadectwo wiary w zmartwychwstanie Chrystusa jako jedyne niewyczerpalne źródło nadziei dla ludzkości. W tajemnicy bowiem zmartwychwstania miłosierdzie Boże znalazło swoje wypełnienie."

Jan Paweł II

Drodzy Parafianie!
27 kwietnia 2014 r., w niedzielę Miłosierdzia Bożego, przeżyjemy kanonizację Jana Pawła II. Niech ten Święty, bliski szczególnie nam, Polakom, prowadzi nas drogami Zmartwychwstałego Chrystusa

Duszpasterze


Triduum Paschalne w Pisarzowicach
Niedziela Palmowa
"Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach".
Jak podają wszystkie cztery ewangelie, na około tydzień przed zmartwychwstaniem Jezus przybył do Jeruzalem. Lud, widząc go jadącego na niewielkim osiołku, wyszedł mu za spotkanie i witał z radością, kładąc na jego drodze szaty oraz gałązki. Na pamiątkę tego wydarzenia właśnie tydzień przed Wielkanocą święci się w kościołach palmy. Tradycja ta obecna jest w Polsce już od średniowiecza.
Droga Krzyżowa ulicami Pisarzowic
11 kwietnia miała miejsce w naszej Parafii, Droga Krzyżowa ulicami Pisarzowic. Tegoroczne rozważania przygotowywały nas do Kanonizacji Jana Pawła II. Trasa prowadziła ulicami: św. Marcina, św. Floriana, Szkolną, Pańska i św. Floriana. Dziękujemy strażakom oraz tym wszystkim którzy przyczynili się do organizacji jak i uczestnictwa w tym nabożeństwie.
Prace przy prezbiterium
W dniach 10-11 kwietna rozpoczęte zostały kolejne prace związane z prezbiterium naszego kościoła. W Prezbiterium został umieszczony centralny łuk zwieńczony krzyżem z figurą Pana Jezusa ocalałą z dawnego kościoła w Pisarzowicach. Natomiast obraz Santa Conversazione został wysunięty do przodu. Poniżej przedstawiamy zdjęcia.
Rekolekcje wielkopostne w Pisarzowicach

W dniach 6 - 9 kwietnia w naszej parafii, odbywały się rekolekcje, które poprowadził Ks. Roman Berke. Ksiądz Roman ukazywał potrzebę więzi z Bogiem. Podczas tych duchowych ćwiczeń, kilkoro osób podzieliło się swoim świadectwem swojego życia i spotkania w nim Jezusa. Rekolekcje były bogate w śpiew, któremu akompaniował sam ksiądz rekolekcjonista.

Przybyłeś tu Księże Romanie
Z niedalekiej Bestwiny
Aby w czasie rekolekcji
Kruszyć nasze grzeszne winy.

Dzieci, młodzież i dorosłych
Do Pana Boga zbliżałeś
Wśród przykazań – znaków świętych
Szlak do nieba wskazywałeś.

Głosić miłość tu przyszedłeś
Którą Duch nam daje Święty
Co człowieka w dobro zmienia
W sposób dla nas niepojęty.

W takt gitary o Chrystusie
Piękne pieśni z ust Twych brzmiały
Już cię pewnie wszystkie serca
Pisarzowian pokochały.

Niech Cię Pan Bóg błogosławi
Na kapłańskich Twoich drogach
Niech Cię kiedyś On powita
W swych niebieskich pięknych progach.

Adam Łomozik
Pielgrzymka klas szóstych - "Śladami Jana Pawła II"
2 kwietnia, w dziewiątą rocznice śmierci papieża Jana Pawła II, klasy szóste Szkoły Podstawowej udały się w pielgrzymkę do Krakowa "Śladami Jana Pawła II". Uczniowie nawiedzili i uczestniczyli we Mszy świętej w Sanktuarium Jana Pawła II. Zwiedzili również Muzeum Papieskie, gdzie zobaczyli pamiątki po papieżu podarowane przez samego Ojca Świętego. Następnie całą grupą udali się na Wawel, aby zobaczyć Katedrę Wawelską. Na zakończenie pielgrzymkowego szlaku udali się pod okno papieskie na ulicy Franciszkańskiej 3.
Projekt architektury wnętrz prezbiterium kościoła w Pisarzowicach
Parafialne konto bankowe: 04 8120 0003 2001 0026 9452 0001 (Bank Spółdzielczy w Kętach)
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby – tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne.

(Ks. Piela – Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
IV. Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach