04 marca 2015 r. Mamy godzinę 23:40.

Strona główna

Wizytacja Kanoniczna
U progu Wielkiego Postu w naszej parafii została przeprowadzona Wizytacja Kanoniczna, która przeprowadził ksiądz biskup Piotr Greger. W sobotę, 21 lutego ksiądz biskup spotkał się z Liturgiczną Służbą Ołtarza i Diakonią Muzyczną, Grupą Apostolską i młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, oraz Radą Parafialną i Akcją Katolicką. O godz. 17.00 miało miejsce uroczyste przywitanie biskupa w naszej parafii, a po nim rozpoczęto Eucharystię. W drugi dzień wizytacji ksiądz biskup głosił Słowo Boże podczas każdej Mszy świętej. Zwracał uwagę na sposób działania szatana i przestrzegał przed pokusami jakie on na nas zsyła. Popołudniu nasz pasterz odwiedził chorego parafianina oraz rodzinę wielodzietna. O godz. 15.00 na cmentarzu odmówiliśmy wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego. Odbyły się również spotkania z Rodziną Radia Maryja, Apostolstwem Dobrej Śmierci, Zespołem Charytatywnym i Różami Różańcowymi, oraz Chórem Parafialnym i Grupą Seminarium Wiary.
W środę 25 lutego, ksiądz biskup nawiedzi naszą parafie jeszcze raz. Przybył on do naszych szkół. Na Sali Gimnastycznej spotkał się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej, które wraz z uczniami Gimnazjum przygotowali występ o patronie szkół – św. Janie Pawle II. Następnie przeszedł do Gimnazjum, gdzie na hali sportowej odpowiadał na pytania uczniów naszego Gimnazjum. Na zakończenie biskup Piotr już przy stole rozmawiał z nauczycielami.
Rekolekcje Wielkopostne
W środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Równocześnie w naszej parafii rozpoczęliśmy rekolekcje Wielkopostne, które trwały od 18 do 20 lutego. Tegorocznym rekolekcjonistą był Ks. dr Szymon Tracz, który już jest znany naszym parafianom, choćby z pomocy odzyskania zabytkowej sukienki do głównego obrazu w prezbiterium. Ks. Szymon wskazywał nam jakimi drogami powinniśmy kroczyć przez życie, aby wędrować z Chrystusem.
Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
I. Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół w Pisarzowicach (27.10.1968)
cieszymy się, że ta sprawa znalazła zrozumienie u czynników, które w trybie administracyjnym o tym decydują. Cieszymy się i życzymy sobie, ażeby wszystkie podobne sprawy, tak liczne, wszystkie podobne potrzeby – tak mnogie, znalazły podobne zrozumienie (...)żeby wszędzie tam, gdzie ludziom wierzącym potrzeba kościoła, ten kościół mógł powstać

(z kazania kard. Karola Wojtyły w Pisarzowicach)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
II. Poświęcenie krzyża na wieżę kościoła (31.10.1970)
Po Mszy św. ks. Kardynał udziela specjalnego błogosławieóstwa naszym pracownikom, którzy mają pójść na wieżę i wyciągnąć krzyż. Była to praca niełatwa, ponieważ na polu było ciemno i wiatr, wieża była oświetlona. Wszyscy wychodzimy z kościoła, krzyż niesiemy na rękach. Przed kościołem w wielkim napięciu czekamy , aż krzyż wzniesie się na górę. Przygotowanym dżwigiem na linach, oraz przy pomocy zgrabnych parafian krzyż powoli wyciągamy na górę. Ks. Kardynał w tym czasie otoczony licznym duchowieóstwem z różaócem w ręku patrzał jak krzyż zostaje wzniesiony w jego imieniu. Sam póżniej wyraził, że bardzo przeżywał tę chwilę, gdyż było to zbyt ryzykowne.

(Ks. Piela – Kronika)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
III. Konsekracja kościoła w Pisarzowicach (10.11.1973)
Sam kościół wydaje się bardzo udany. Mieści w swoim obrębie dodatkową kaplicę na II piętrze oraz sale katechetyczną na I piętrze, przestrzeó sakralna jest obszerna i bardzo przejrzysta. Rzecz jasna, że wszystko jeszcze domaga się ostatecznego wykoóczenia, jednak zasadnicze praca jest już dokonana. Na pewno też budowa i konsekracja kościoła przyczyniła się do tej niezwykłej mobilizacji duchowej parafian w czasie wizytacji oraz umiejętnej współpracy z parafianami proboszcza Stanisława Pieli

(z akt wizytacyjnych kard. Wojtyły)


Ks. Kard. Karol Wojtyła w Pisarzowicach
IV. Relikwie bł. Jana Pawła II w Pisarzowicach